Våre tjenester

vi tror at gode relasjoner skaper gode tjenester 

Taleflytsenteret tilbyr behandling, utredning og veiledning ved alle typer taleflyt- og taleflyt-relaterte vansker. I tillegg leverer vi konsulenttjenester til helseforetak, kommuner, fylkeskommuner og bedrifter, skreddersyr kurs til ulike yrkesgrupper og bidrar i utdanningen av nye logopeder og taleflytspesialister. Vi er sertifisert i de mest relevante behandlingstilnærmingene for stamming og løpsk tale, samt ervervede forstyrrelser i taleflyten som følge av sykdom, skade eller psykiske traumer. Våre tjenester holder et høyt faglig nivå, og er basert på relevant klinisk praksis og evidensbasert forskning.


Vansker knyttet til taleflyt kan - enten de oppstår tidlig eller senere i livet - påvirke psykisk og sosial fungering. Derfor er det viktig å kombinere tradisjonell logopedisk behandling med kognitiv terapi, rådgivning og tilpasset familieterapi. Som en del av våre tjenester finner du ulike kognitive terapiformer/teknikker, samt familieterapi i form av DCM, Palin PCI og MarteMeo teknikker. Vi samarbeider selvsagt også med spesialiserte fagpersoner når det er behov for dette, og bidrar med rådgivning til spesialisthelsetjenesten.

Vi tar i mot oppdrag fra HELFO, kommuner, fylkeskommuner, institusjoner, sykehus og private.