Veien til hjelp

bestem deg for å ønske det mer enn du er redd for det

Retten til logopedisk hjelp kan per idag utløses av tre ulike lovverk. 


 Kommune eller fylkeskommune kan gi deg et tilbud gjennom Opplæringsloven. Vilkårene for slik hjelp er at vansken du har medfører at du ikke får tilfredsstillende utbytte av tilpasset opplæring. Da utløses rett til spesialundervisning (skole) eller spesialpedagogisk hjelp (barnehage). 


Videre kan kommunen også gi tilbud gjennom Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 


HELFO yter på sin side stønad etter Folketrygdloven. Om din språk- tale eller kommunikasjons-vanske har en medisinsk bakenforliggende årsak og kommunen eller bydelen du bor i ikke gir et tilbud jf annen lovgivning, har du rett til å få dekket utgifter til undersøkelse og behandling fra HELFO (refusjon).


Ansvarsforholdet mellom lovverkene kan virke uklart og mange opplever det vanskelig å finne ut hvor de har rett til å få hjelp. Gråsoner mellom de ulike lovverkene skaper usikkerhet både ute i kommunene, blant fastleger og ikke minst de som trenger hjelp. Ved taleflytsenteret kjenner vi lovverkene, og kan hjelpe deg gjennom prosessen for å få logopedisk hjelp.

Legehenvisning

Refusjon fra HELFO krever henvisning fra fastlege. Før behandling startes opp må den sendes til HELFO for forhåndsgodkjenning om du er under 18 år. Er du voksen kan du be legen din om å sende henvisningen direkte til oss i posten eller over helsenett (HPNR nr. ). Ta deretter kontakt med oss for timeavtale


Avslag fra HELFO skyldes normalt at språk- tale- eller kommunikasjonsvansker ikke har noen medisinsk bakenforliggende årsak, eller at denne er for dårlig dokumentert i legehenvisningen. Taleflytvansker har en nevrologisk årsak knyttet til talemotorisk timing, og skal dermed godkjennes av HELFO. 


Det skjer unntaksvis at taleflytvansker feilaktig avslås av HELFO. For å unngå dette er det viktig at henvisning fra lege er tydelig. Be legen din skrive diagnosen P10 Taleflytvansker i papirene, og tydelig beskrive hva slags type vanske det søkes logopedisk hjelp for. Vi hjelper ofte fastleger med å skrive disse henvisningene, så vedkommende kan gjerne kontakte oss.

HELFO-takster mm.

Undersøkelse 90 min (refusjonsberettiget)

1650 NOK

Behandling 60 min (refusjonsberettiget)

1092 NOK

Behandling 45 min (refusjonsberettiget)

825 NOK

Veiledning 15 min (refusjonsberettiget)

274 NOK

Gruppe 90 min (refusjonsberettiget)

1590 NOK

Videokonsultasjon 45 min (refusjonsberettiget)

825 NOK

Videokonsultasjon 60 min (refusjonsberettiget)

1092 NOK

Undersøkelse video 90 min (ikke refusjonsberettiget)

1650 NOK

Dokumentasjon (ikke refusjonsberettiget)

500 NOK

Logopedrapport (ikke refusjonsberettiget)

1650 NOK

Testrapport (ikke refusjonsberettiget)

2184 NOK

DAF/FAF

Ta kontakt

Intensivdager

Ta kontakt

Foredrag/kurs

Ta kontakt

Onlinetjenester

Ta kontakt