For pårørende

Veiledning og tilrettelagt oppfølging

Det kan være utfordrende å være pårørende møte elever og pasienter i ulike aldersgrupper med taleflytrelaterte vansker i en opplærings- eller helse og rehabiliteringskontekst. Vår erfaring er at mange ønsker seg mer kunnskap om fagfeltet. Vi tilbyr derfor veiledning av pårørende, spesialpedagoger, pedagoger, eller helsepersonell ved aldershjem og sykehjem. Kort sagt til det sosiale nettverket rundt en person med taleflyt og taleflytrelaterte vansker.


Veiledning kan være knyttet til eller uavhengig av individuell behandling, og legges opp på ulike måter. Ta kontakt med oss for mer informasjon.