Nettverk

Vi har et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt, med både brukerorganisasjoner, spesialiserte klinikker og forskningsmiljøer. Vi bruker dette nettverket til faglig utvikling og utveksling av kompetanse, bl.a. gjennom samarbeid, hospitering og deltakelse på kurs, konferanser og workshops. Vi tror at deling av kunnskap på tvers av fagdisipliner skaper utvikling innenfor fagmiljøet som kommer alle brukere/klienter/pasienter til gode i form av økt behandlingskvalitet. 

Senter for stamming og løpsk tale


Norsk Interesseforening for Stamming og løpsk tale


Nasjonalt Taleflytforum, STATPED


Michael Palin Center, London


ECSF, International fluency spesialication


International Stuttering Association


The stuttering foundation


SpeechEasy v/Aurismed AS