Onlinetjenester 

gir tilgang til behandling uavhengig av bosted

Alle tjenester kan leveres online, inkludert refusjonsberettiget behandling. Det sikrer tilgang til spesialiserte tjenester uavhengig av bosted, og betyr at alle kan få behandling fra en logoped med spesialistkompetanse knyttet til bestemte vansker. Vi har brukt mange år på å opparbeide oss en spesialisert kompetanse innfor taleflyt- og taleflytrelaterte vansker, og er glad for å kunne tilby denne kompetansen i hele landet. 


Online-behandling er relativt nytt i Norge, men er godt utprøvd internasjonalt - med gode resultater. Vi har allerede fått god erfaring med å tilby tjenesten, både i arbeid med barn og voksne. Vi mener at den i de aller fleste tilfeller utgjør et fullverdig behandlingstilbud, og har fått gode tilbakemeldinger fra våre klienter. 


Noen føler seg kanskje litt engstelige for å takke ja til et tilbud på video fordi man må bruke data, men både  innlogging og gjennomføring av timen er enkel også for de med begrenset kjennskap til data. Ved å motta en melding på telefon eller e-post og følge noen enkle instruksjoner startes samtalen. Ingenting programmer el. må lastes ned på forhånd.


Videotimer med barn

med noen enkle grep kan barn engasjeres på skjerm

Når det gjelder barn, så er det selvsagt litt forskjellig hvor stor tålmodighet de har foran en skjerm, men mye handler om å fange deres oppmerksomhet. Vi har erfaring i hva som engasjerer og motiverer dem på video, og ser at denne behandlingsformen også kan fungere fint for barn. Arbeid med de aller minste barna gjøres ofte som en kombinasjon av korte videotimer med fokus på en lekepreget aktivitet og veiledning til foresatte etc. Oppfølging av ansatte i skoleverket, barnehager, sykehjem el. kan fint gjennomføres på video ved behov.

Videotimer med eldre

mange eldre har en