Om oss

for oss er livskvalitet et viktig mål i behandling

Ved taleflytsenteret møter du kunnskapsrike og engasjerte logopeder med lang klinisk erfaring innenfor nevrologopedi. Vi er spesialister på taleflytvansker (løpsk tale og stamming), både som følge av genetisk disposisjon og nevrogen sykdom og skade. I tillegg jobber vi med diagnoser, syndromer og tilstander som kan føre til stamming eller andre type forstyrrelser i taleflyten. Dette kan være Afasi, Parkinsson, Cerebral Parese, Downs Syndrom, Epilepsi, stamming etter medikamentbruk, hjernesvulst og hodeskader mm. 


Vi er opptatt av å se nevrologopdi i et psykososialt mestringsperspektiv. Vansker med taleflyt kan påvirke psykisk helse, familieliv, arbeidsliv, sosial deltakelse mm. Slike faktorer påvirker livskvalitet, som vi mener bør være et overordnet mål for all type behandling. Vansken må mestres der livet faktisk leves, i samspill med andre, ikke inne på et logopedkontor. Derfor behandler vi taleflyt- og taleflytrelaterte vansker ut i fra situasjonen som hver enkelt befinner seg i, og kombinerer flytskapende teknikker med kognitiv terapi og familieterapi.

Vår visjon

Vår visjon er etablere et nettverk av spesialister innenfor fagområdene stamming, løpsk tale og andre typer taleflytrelaterte vansker i Norge. Logopedene våre skal ha fullført - eller minimum påbegynt en klinisk spesialisering innen fagfeltet. Dette er snakk om spesialisering utover grunnleggende utdanning eller klinisk erfaring, og skal komme klienter til gode i form av et oppdatert og evidensbasert behandling.


For å nå vår visjon er det viktig for oss å bidra til opplæring av flere spesialister. Vi mener dette vil sikre flest mulig et riktig og kvalifisert behandlingstilbud. Gjennom et større faglig nettverk av spesialiserte logopeder kan man øke kunnskap om løpsk tale, stamming og andre typer forstyrrelser i taleflyt - både blant fagpersoner og i samfunnet generelt. Det kan bidra til større åpenhet og gjøre taleflytrelaterte vansker mindre tabubelagt og stigmatiserte.