Våre logopeder

Våre logopeder har godkjent universitetsutdanning, og mange års klinisk erfaring fra offentlig og privat praksis. Det er et godt utgangspunkt for å jobbe med ulike typer vansker, men oppfølging av taleflyt- og taleflytrelaterte vansker krever i mange tilfeller mer spesialisert kompetanse. Våre logopeder har derfor fullført eller påbegynt en spesialisering i taleflytvansker, og har for øvrig fordypning i nevrologopediske vansker som kan føre til stamming, løpsk tale eller andre forstyrrelser i taleflyten.


 I Norge er det pt. verken krav til eller mulighet for å spesialisere seg etter å ha fullført logopedutdanning på masternivå. Ved Lessius University College i Belgia tilbys imidlertid spesialistutdanningen European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF), som norske logopeder er kvalifisert til å søke på. Utdanningen er ettårig, og inkluderer veiledet klinisk praksis i tillegg til faglige samlinger og oppgaveinnleveringer. Logoped Stine Brubak var den første i Norge som fullførte denne spesialiseringen, og er nå involvert i opplæringen av flere spesialister. 

          Valg av logoped