Fagområder

vi ser taleflytrelaterte vansker i et psykososialt perspektiv

Våre fagområder er taleflytvansker og taleflytrelaterte vansker innenfor nevro-logopedi. Med dette menes vansker som følge av nevrogen sykdom og/eller skade. Taleflytvansker er en felles betegnelse på stamming og løpsk tale. Begge er nevro-motoriske vansker som påvirke timing og rytme i taleflyten. De opptrer både separat og i kombinasjon med hverandre. Men også andre diagnoser, sykdommer og tilstander kan føre til vansker som forstyrrer taleflyten. Ofte i form av ervervet stamming og løpsk tale, men også i form av andre hørbare taletrekk.

Når vanskene opptrer fra tidlig barndom, omtales de gjerne som utviklingsbetingede. Hvis de opptrer senere, snakker man ofte om ervervede taleflytvansker, hvorav utløsende faktorer kan være psykisk belasting over tid (psykogene vansker) eller sykdom/skade (nevrogene vansker). Dette er litt misvisende ettersom stamming og løpsk tale med onset i tidlig barndom også er nevrogene (knyttet til genetisk disposisjon).