Stine Hauge

Stine Hauge er logoped MNLL og har jobbet som privat logoped innenfor nevro-logopedi fra 2010. Hun har mange års utdanning ved Universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet, med fordypning innenfor fagområdene logopedi, psykososiale vansker, barnevern, rådgivning, (spesial)pedagogikk småbarnpedagogikk. Hun er blant få logopeder i Norge som har fordypet seg i dysfagi (spise- og svelgevansker), og har tatt flere kurs i stemmevansker og degenerative sykdommer.

Gjennom mer enn 10 års klinisk erfaring har Stine opparbeidet seg unik kompetanse innen nevro-logopedi. Foruten privat praksis, har hun erfaring fra skole, barnehage, PPT, sykehus og sykehjem. Ved siden av privat virksomhet er hun involvert i nasjonale og internasjonsjonale fagnettverk/grupper, og tilbyr praksisplass for studenter v/ masterstudier i logopedi. Hun driver også driver kursvirksomhet.

Stine brenner blant annet for afasi, stemme, dysfagi og Parkinson.