Stine Brubak

Stine er utdannet logoped MNLL og Norges første kliniske spesialist i stamming og løpsk tale. Hun har 10 års studier fra Universitet i Oslo innenfor fag- områdene logopedi, psykologi, spesialpedagogikk og psykososiale vansker, en spesialisering i taleflytvansker fra Lessius Mechelen i Belgia (ECSF), samt  videreutdanning i kognitiv terapi fra Oxford Cognitive Therapy Center. I tillegg har hun flere fordypningskurs innenfor nevrologopedi og familieterapi, og er sertifisert i alle de viktigste behandlingsprogrammene for stamming og løpsk tale.

Gjennom 10 års klinisk erfaring har Stine opparbeidet seg en unik og ettertraktet kompetanse på taleflytvansker. Ved siden av privat virksomhet er hun involvert i nasjonale og internasjonale fagnettverk, og har i mange år vært tilknyttet universitetet i Oslo som praksisveileder, ekstern foreleser og sensor for masterstudenter. Hun tar også imot kollegaer som trenger hospitering i forbindelse med spesialisering i taleflytvansker.

Stine brenner for økt klinisk kunnskap om taleflytvansker i Norge, og av å sikre bedre behandlingsmuligheter for folk med taleflytvansker. I 10 år har hun deltatt på internasjonale konferanser og tatt med seg kunnskapen tilbake til Norge. Hun mener kunnskap bør deles, og slik sett komme flest mulig klienter til gode.

"Å dele kunnskap med kollegaer og studenter er noe av det mest lærerike og utviklende man kan gjøre som fagperson. Det er først når kunnskap deles at den blir utfordret og videreutviklet..."