Funksjonell stamming

har ingen organisk eller fysiologisk forklaring

når stamming ikke har vært tilstede tidligere i livet, og oppstår uten at man finner en direkte forklaring i form av sykdom eller skade i hjernen, kroppen eller nervesystemet


Funksjonell stamming er ikke et nytt begrep innenfor