Stamcafé

13.12.2021

I 2022 starter vi Stamcafé i Lillestrøm og på Kongsberg. Caféen er ment som et lavterskeltilbud hvor man kan treffe likesinnede i en litt uformell kontekst. Målet er å legge til rette for sosial deltakelse og å skape en arena hvor man kan øve på å håndtere sin egen vanske. 


Det er kjent at mange som stammer eller har andre utfordringer med taleflyt kan utvikle frykt for å prate, og dermed unngår sosiale situasjoner hvor frykten må konfronteres. Slik unngåelse kan noen ganger bli svært inngripende i en persons liv. Mange ønsker å være mer sosiale, men strever med å tørre i hverdagen. På en stamcafé, hvor alle som kommer har tilsvarende utfordringer, kan det være enklere å utfordre sin egen frykt. For noen kan det å møte opp være utfordring nok i seg selv. 


Andre kan ha nytte av å bruke arenaen mer aktivt. Den gir mulighet for å tørre å prate med nye folk, presentere seg, bestille mat selv osv.  En utfordring i behandling er ofte å overføre de flytskapende teknikkene man lærer og mestrer på logopedkontoret til reelle sosiale situasjoner. Spranget kan bli stort, og man føler seg utrygg på egne ferdigheter. Da kan det være lett å benytte seg av det kjente sikkerhetsnettet med ulike former for unngåelse (skjule stammingen ved å bytte ut ord og gjøre om på setninger, eller unngå den sosiale situasjonen helt). 


Stamcafé er en arena som er tryggere enn mange andre sosiale situasjoner, men samtidig en større utfordring enn dialog med kjente personer, eller konteksten en-til-en med en logoped man har blitt trygg på. Å skape slike arenaer er avgjørende for at behandling skal ha effekt der den bør ha det - i personens eget liv. Det leves ikke inn på et logopedkontor, men ute blant folk i den virkelige verden (hvor fallhøyden for mange kan oppleves stor). 

   

 Høres dette interessant ut, eller du vil vite mer, ta kontakt med oss