Intensivdager

20.10.2021

Vi planlegger intensivdager for stamming i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen og Stavanger, med begrenset antall plasser. Målgruppen er voksne og eldre ungdom (vgs). Nærmere informasjon om dato følger, men meld gjerne interesse allerede nå

 

Intensivdagene gjennomføres av erfarne logopeder med spesialisering i stamming, og organiseres som heldags- samlinger torsdag, fredag og mandag. Fokus her vil være innlæring av flytskapende teknikker, og faktorer som påvirker effekten av disse. Det forutsettes for øvrig at deltagere setter av tid til egentrening på lørdag og søndag. Denne vil bestå av oppgaver med bruk av taleteknikker.


Intensivdager kan passe for de aller fleste, som supplement til individuell behandling hos logoped lokalt, eller et alternativt tilbud til dem som av ulike grunner har vanskeligheter med sette av tid til ukentlige timeavtaler over lengre tid. Behov for oppfølgende individuell behandling kan gis av oss over video - eller ivaretas av logoped lokalt (med eller uten oppfølging fra oss).


Deltagelse på intensivdagene kan finansieres på ulike måter. Det er fult mulig å få dekket utgiftene gjennom refusjon fra HELFO i tilfeller hvor kommune/fylkeskommune ikke gir et tilbud. Man trenger da henvisning fra fastlege, som må forhånds-godkjennes av HELFO for dem under 18 år. Hvis man allerede får individuell oppfølging fra lokal logoped, kan timeføringen midlertidig overføres til oss.

Organisering og innhold

Torsdag 

INTRODUKSJON AV KURS

NEVROMOTORISK TIMING

TALEMOTORISK KONTROL

Lunsjpause

TALEFLYT-TEKNIKK DEL 1

Fredag 

OM KOGNITIV DISSONANS

FORSTERKENDE TRIGGERE

AUTOMATISERTE TANKER

Lunsjpause 

TALEFLYT-TEKNIKK DEL 2

Lørd./søndag

INTENSIV EGENTRENING

Mandag 

ERFART FRA EKSPONERING

HINDRINGER FOR KONTROLL

FORUTSETNINGER FOR FLYT 

Lunsjpause

TALEFLYT-TEKNIKK DEL 3

Ta kontakt med oss

hvis du tenker at dette kan være noe for deg